کنگره امریکا ۷۰۰ میلیون دالر برای “افزایش امنیت اسرائیل” کمک کرد

کنگره امریکا با کمک نظامی فوری به مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیون دالر به ارتش رژیم اسرائیل برای توسعه سامانه‌های ضدموشکی و شناسایی

کنگره امریکا با کمک نظامی فوری به مبلغ بیش از ۷۰۰ میلیون دالر به ارتش رژیم اسرائیل برای توسعه سامانه‌های ضدموشکی و شناسایی تونل‌های مقاومت در نوار غزه، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از پایگاه اسرائیل “واللا”، ۴۷۴ میلیون دالر از این مبلغ برای توسعه سامانه‌های ضد موشکی “گنبد آهنین”، “صولجان” و سامانه ضدموشکی “حیتس” اختصاص پیدا خواهد کرد.

به گفته این پایگاه اسرائیل ۲۶۷ میلیون دالر از کمک کنگره نیز به پیدا کردن راهکارهای فنی برای حل مشکل تونل‌های زیرزمینی مقاومت تخصیص خواهد یافت. حماس از این تونل‌ها برای نفوذ به داخل سرزمین‌های اشغالی و انجام عملیات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می‌کند.

مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین نیز گزارش داد که کنگره امریکا ۴۱ میلیون دالر از این کمک مالی را برای توسعه سامانه گنبد آهنین و ۱۵۶ میلیون دالر را برای توسعه موشک‌های حیتس و سامانه صولجان که اسرائیلی ها آنرا سامانه‌ای سحر آمیز می‌داننددر نظر گرفته بود.

از سوی دیگر، مجلس سنای امریکا نیز تغییراتی در قانون اولویت‌های تجاری سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد که بر اساس آن تحریم رژیم اسرائیل و یا شهرک‌های اسرائیل نشین اقدامی مخالف قوانین امریکا لحاظ می‌شود و به این ترتیب فعالیت کمپین‌های تحریم اسرائیل غیر قانونی تلقی خواهد شد که این اقدام در راستای حمایت از رژیم اسرائیل و شهرک‌های یهودی نشین انجام می‌گیرد.

کمیته امور مالی مجلس سنای امریکا در ۲۲ اپریل گذشته قانون مبادله تجاری شماره ۹۹۵ را پس از اضافه کردن الحاقیه پیشنهادی آیپک به تصویب رساند. این قانون هرگونه تحریم رژیم اسرائیل را اقدامی غیر قانونی دانسته و حمایت‌های مالی و حقوقی از موسسات و مراکز تجاری، اقتصادی و علمی که درصدد چنین کاری برآیند را متوقف خواهد کرد.