کنسولگری های پاکستان در افغانستان بسته شد

۱۳ عقرب ۱۳۹۸

سفارت پاکستان در کابل اعلام کرده است که بخش کنسولی این کشور در افغانستان بسته می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سفارت پاکستان در کابل با نشر خبرنامه ای گفته است که بخش کنسولی این کشور در سراسر افغانستان از امروز (13عقرب) تا اطلاع بعدی مسدود شد.

سفارت پاکستان در کابل تهدیدهای امنیتی را عامل اصلی این اقدام اعلام کرده است.

منبع گفته است که در روزهای اخیر کارمندان برخی از دیپلومات های این کشور در کابل با تهدیدهای امنیتی در مسیر راه روبرو شده اند.

وزارت خارجه و دولت افغانستان تا حال در این رابطه واکنش نشان نداده است.

پاکستان از جمله کشورهایی است که روزانه شمار زیادی از شهروندان کشور برای گرفتن ویزا به کنسولگریهای این کشور در ولایت های مختلف رجوع می کنند.

افغانستان

پاکستان

تهدیدهای امنیتی

کنسولگری

مسدود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.