کنسولگری افغانستان در پیشاور پاکستان بسته شد

2094753سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که کنسولگری افغانستان در شهر پیشاور پاکستان را به خاطر “تهدید” کارمندان این کنسولگری توسط نیروهای امنیتی پاکستان، بسته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روزنامه نیشن نوشت که منابع سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته است که ما این کنسولگری را به این خاطر در پیشاور بستیم که برخی از دیپلمات‌ها از سوی برخی از نیروهای امنیتی پاکستان مورد توهین قرار گرفتند.

منابع در سفارت افغانستان در اسلام آباد گفته است که مراتب اعتراض خود را به وزارت امور خارجه پاکستان ابراز کرده اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که پاکستان آماده است تا سیستم مدیریت مرزی را در “تورخم” اجرایی کند و پاکستان اجازه نمی‌دهد تا افغان‌ها بدون مدارک لازم به پاکستان سفر کنند.

براساس گزارش ها کنسولگری افغانستان در پیشاور پس از آن بسته شده که موتر حامل دبیر کنسولگری توسط نیروهای امنیتی در منطقه “کانت” در پیشاور مورد بازرسی قرار گرفت.

گفته می شود که کنسولگری کشورمان در پیشاور پاکستان برای مدت نامعلومی بسته می‌ماند.