سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

کم کاری افغانستان، در زمینه حقوق‌بشر

hrw-01-june-15دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرد، دولت افغانستان به تعهداتی که در زمینه حقوق بشر در کنفرانس‌های توکیو (۲۰۱۲) و لندن (۲۰۱۴) پذیرفته، آن گونه که لازم بوده عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است مقام‌های بلندپایه کشورها و نهادهای کمک‌کننده به افغانستان، روز ۵ سپتامبر امسال در نشستی در شهر کابل شرکت کنند.

گفته میشود هدف اصلی کنفرانسی که قرار است روز شنبه آینده در کابل برگزار شود، بحث در مورد تعهدات امنیتی و بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان و همچنین پیگیری تصمیم‌های اتخاذ شده در دو کنفرانس لندن و توکیو است.

دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرده که نامه‌ای به بیش از ۱۰ کشور کمک‌کننده به افغانستان فرستاده است.

فلیم کاین، معاون بخش آسیای دیده‌بان حقوق‌بشر گفت که مقام‌های افغان و کمک‌کننده‌های خارجی باید حقوق‌بشر را در مرکز تمام بحث‌های مربوط به کمک‌های فعلی و آینده به دولت افغانستان قرار دهند.

وی افزود: آن‌ها باید بدانند دستاوردهایی که افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا حال در زمینه حقوق بشر داشته است، به شدت آسیب‌پذیر و شکننده باقی مانده‌اند و در برخی از مناطق این کشور در این زمینه عقب‌گردهایی دیده می‌شود که این تهدیدی برای حقوق همه افغان‌ها و بخصوص زنان و دختران محسوب می‌شود.

دیده‌بان حقوق‌بشر از دولت کابل و همکاران خارجی آن خواسته تا با ادامه پایبندی به توافق‌های توکیو، از دستاوردهای افغانستان در زمینه حقوق بشر محافظت کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر از کشورهای کمک‌کننده به افغانستان خواسته تا در این نشست از دولت افغانستان بخواهند، رسیدگی بیشتری در مورد مسئولیت نیروهای امنیتی این کشور در قتل‌های فراقانونی، شکنجه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر را تضمین کند.

این سازمان همچنین از اشرف غنی، رئیس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی خواستار به اجرا گذاشتن قانون منع خشونت علیه زنان شده و از کشورها و نهادهای کمک‌کننده نیز خواسته تا بودجه مشخصی را به استخدام و آموزش افسران پولیس زن اختصاص بدهند.

فلیم کاین گفته است که حقوق بنیادی افغان‌ها بدون حمایت و فشار بین‌المللی و تعهد حقیقی دولت افغانستان با خطری واقعی روبرو خواهد شد.