کمیسیون ویژه ای به منظور اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی کمیسیون ویژه ای را به منظور اصلاح نظام انتخاباتی کشور ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمیسیون به ریاست شکریه بارکزی از اعضای بر حال مجلس نمایندگان و معاونیت صدیق الله توحیدی تشکیل شده است.

این کمیسیون به شمول رییس و معاون پانزده عضو دارد و هدف از ایجاد آن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی، تقویت نظام مردمی، ایجاد اعتماد میان مردم بر نهادهای دولتی، تقویت حاکمیت قانون و جلوگیری از تخلف های انتخاباتی خوانده شده است.

علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، داکټر محمد امین احمدی، فیض الله ذکی، کاوون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیزالله رفیعی در دیگر اعضای آن هستند.

وژمه فروغ و سلطان عاکفی منشی های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مقررشده اند.