کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان چشم انتظار نامزدها

۲۸ سنبله ۱۳۹۲

با گذشت چهار روز از آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات سال آینده، هنوز هیچ فردی جهت ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات حضور نیافته است.

درحالی که نزدیک به 100 ساعت از این روند می گذرد؛ کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام کاندیدان در دفتر مرکزی این کمیسیون، هنوز هم در انتظار ثبت نام رسمی نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و بر بنیاد اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات، در چند روز اخیر 46 تن به شمول 1 زن برای نامزدی ریاست جمهوری و بیش از 1776 تن به شمول 161 زن برای نامزدی در شوراهای ولایتی، بسته معلوماتی بدست آورده اند.

نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از میان افرادی که بسته های معلوماتی به دست آورده اند، تاکنون بیش از 200 تن برای نامزدی در شوراهای ولایتی در سراسر کشور به گونه رسمی ثبت نام کرده اند.

وی انتظار دارد که در روزهای آینده نامزدانی که بسته های معلوماتی را بسته آورده اند، با تکمیل مدارک؛ نامزدی شان برای انتخابات ریاست جمهوری را ثبت و به گونه رسمی اعلام کنند.

آقای نور در مورد این که چرا افرادی که بسته های معلوماتی را به دست آورده اند؛ تا حال اقدام به ثبت نام رسمی نکرده اند، اظهار بی خبری کرد.

بر اساس معلومات منبع، در اختیار داشتن کاپی صد هزار کارت رای دهی و یک میلیون افغانی که به شکل ضمانت به کمیسیون انتخابات تحویل داده می شود، در کنار اینکه یک نامزد باید شهروند افغانستان بوده و در دادگاه مجرم نباشد، از شرایط یک نامزد برای ریاست جمهوری است.

در حالی که سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نامزدان شوراهای ولایتی نیز از دوصد تا 600 کاپی کارت رای دهی و 20 هزار افغانی را باید به کمیسیون انتخابات بسپارند.

ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، 20 روز ادامه دارد و به تاریخ 14 میزان 1392 به پایان می رسد.

همزمان با این، مقام های کمیسیون مستقل انتخابات، افزایش تهدیدات امنیتی در برابر کارکنان انتخابات را نگران کننده میدانند.

نور محمد نور می گوید که نگرانی بعد از کشته شدن رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز و مبهم بودن انگیزه این قتل، بر نگرانی آنان افزوده است.

در عین حال، وی بر توجه بیشتر نهادهای امنیتی برای تامین امنیت مرکزها و کارکنان نهادهای انتخاباتی در سراسر کشور تاکید میکند.

این در حالی است که امروز (پنجشنبه) عبدالستار سعادت از سوی اعضای کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده و ریدا عظیمی به حیث معاون و نادر محسنی به حیث منشی و سخنگوی کمیسیون برگزیده شدند.

گفتنی است که تا چند روز دیگر این کمیسیون به گونه رسمی به کارش آغاز کرده و طرزالعمل کاری رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را آماده و تصویب خواهد کرد.

انتخابات

ریاست جمهوری

کمیسیون

نامزدان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.