کمیسیون حقیقت یاب قندوز نتایج تحقیقات خود را اعلام کرد

صالحاعضای کمیسیون حقیقت یاب به ریاست امرالله صالح “رئیس پیشین امنیت ملی کشور” روز شنبه (۳۰ عقرب) نتایح گزارش سه هفته ای خود را در باره سقوط قندوز به رسانه ها در کابل ارایه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این گزارش ضعف رهبری و مشکل در ساختارها بزرگترین دلیل سقوط قندوز بدست تروریستان خوانده شده است.

در ابتدای ارایه گزارش، امر الله صالح رئیس کمیسیون حقیقت یاب قندوز از تمام کسانی که برای روشن شدن زوایای پنهان سقوط قندوز با این هیات همکاری کردند، تشکر نمود.

در این گزارش که از بعد استراتژیک و بررسی عملکرد شورای امنیت ملی  آغاز شد هر گونه اتهام در مورد جهت دار بودن گزارش نهایی کمیسیون حقیقت یاب بی اساس خوانده شده است.

صالح با بیان اینکه طالب ساعت چهار عصر ششم میزان به شهر قندوز حمله کرده اند، از بی تفاوتی دولت در قبال سقوط چهاردره و دشت ارچی به دست طالبان بود.

وی افزود: طالبان در سایه بی توجهی دولت سه ماه با نیروهای پولیس محلی در جنگ بود و نیروهای اردوی ملی را در این مدت با ایجاد جبهات متفاوت پراکنده نموده بود.

صالح خاطر نشان کرد: در تحقیقات به چیزی به نام دسیسه سازمان یافته برنخورده اند، اما عدم هماهنگی و عملکرد درست اردوی ملی کاملا مشهود بوده است، به همین دلیل فرمانده یک کندک که به جای مبارزه با طالبان اقدام به عقب نشینی کرده بود، زندانی شده است.

وی گفت: بزرگترین دلیل سقوط قندوز، ضعف رهبری و مشکلات در ساختارها بود نه کمبود تجهیزات و نیرو.

وی در خصوص عدم حضور فاروق وردک و ایماق در این نشست خبری گفت که آقای ایماق از کمیسیون حقیقت یاب انصراف داده اند که دلیلش را باید از خود وی جویا شد و در حال حاضر آقای وردک در سوییس به سر می برند اما حمایت خود را از کلمه کلمه این گزارش اعلام کرده اند.

امرالله صالح می گوید که گروه های خاکستری که نفع خود را در ضعف دولت می بینند نه در بی دولتی، در ولایت قندوز اقدام به تشکیل دولت موازی کرده اند که از اقتصاد جرمی حمایت می کنند.

وی گفت که برای برنامه ریزی جنگ قندوز بیش از یکسال برنامه ریزی شده و حضور مشاوران و تروریست های خارجی که طالبان از آنها در مکالماتشان به عنوان”مهمان” یاد می کردند، محرز می باشد.

صالح خاطر نشان کرد که دولت به خاطر خودش نباید خاموش باشد و خود را از سیطره ستون پنجم بیرون بکشد.

این عضو کمیسیون حقیقت یاب سقوط قندوز گفت که  در جریان این سقوط سی و هفت زره پوش و واسطه ی نقلیه و هزار میل سلاح مختلف النوع به دست طالبان افتاده است.

وی در عین حال گفت که طبق یافته های این کمیسیون، پس از ورود نیروهای کمکی به قندوز طالبان به دو گروه تقسیم شده اند و هریک تحت بیرق طالبان و جندالله از شهر خارج شده اند.