کمیسیون تدارکات ملی ۶ پروژه زیربنایی را تصویب کرد

12993549_977008715708704_1729215655583327302_n (1)کمیسیون تدارکات ملی افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی، مراحل تدارکاتی قرارداد شش پروژه زیربنایی را به ارزش یک میلیارد افغانی تصویب نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همچنین در این جلسه پیشرفت کار پروژه نصب و فعال سازی توربین دوم بند برق آبی کجکی مورد بحث قرار گرفت و نظر به پیشنهاد شرکت برشنا، میعاد قرارداد این پروژه برای مدت پنج ماه تمدید شد.

شرکت برشنا بنا بر دستور رئیس جمهور غنی کار باقیمانده این پروژه را در زمان معین به پایه اکمال می رساند.

 در این جلسه وزارت انرژی و آب پروژه دیزاین تفصیلی بند برق و آب، بخش‌آباد فراه رود را ارایه نمود و عقد قرارداد این پروژه مورد تصویب کمیسیون تدارکات قرار گرفت.

همچنین پروژه های اعمار سرک تنگی تره خیل الی سرک عمومی قصبه ولایت کابل و سرک دره سنگلاخ جلریز ولایت میدان وردک از سوی جلسه منظور شد.

رئیس جمهور به وزارت فواید عامه دستور داد که کار ساختمان این پروژه ها باید بدون هیچگونه تعلل در زمان تعیین شده آن تکمیل گردد و همچنان آن  وزارت از تطبیق این پروژه ها نظارت دوامدار بعمل آورد.

کمیسیون تدارکات ملی روند طی مراحل تدارکاتی دو بخش پروژه سرک قیصار – لامان ولایت بادغیس را نیز به بحث گرفت و آغاز پروسه طی مراحل تدارکات این پروژه را منظور نمود.

 رئیس جمهور غنی در زمینه اظهار داشت که کار این پروژه نظر به مشکلات حقوقی در قرارداد قبلی متوقف گردیده بود، اما اکنون مشکلات آن مرفوع شده و این خبر خوش برای مردم بادغیس می باشد.

در جلسه همچنین در مورد پروژه ساختمان ۶۰ کیلومتر سرک چغچران –گردندیوال بحث صورت گرفت و پیشنهاد وزارت فواید عامه در زمینه قرارداد این پروژه مشروط بر ارزیابی و واجد شرایط بودن آفر مالی داوطلب، مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین عبیدالله رامین طبق فیصله قبلی جلسه که در رآس یک هیآت معضل بند دستگاه مایکروهایدل ولایت بغلان را مورد بررسی قرار داده بود، گزارش خویش را ارایه نمود. وی آغاز ترمیمات اضطراری را در شرایط کنونی منحیث راه حل برای رفع معضل بند متذکره پیشنهاد نمود.

 کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد یاد شده را مورد تایید قرار داد و وزارت مالیه را مکلف نمود، تا بودجه مورد نیاز را تدارک نماید و همچنان وزارت انرژی و آب مکلف گردید، تا کار ترمیم اضطراری را آغاز و همزمان روی ترتیب پلان ترمیمات اساسی تلاش نماید.

رئیس جمهور کشور از تلاشهای وزارت انرژی و آب در جهت تحرک پروژه های اعمار بندها ابراز قدردانی نموده، گفت که در خصوص تطبیق این پروژه ها مسایل مربوط به تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی بصورت جدی مد نظر گرفته شود.

 کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد اداره مستقل هوانوردی ملکی را مبنی بر افزایش قیمت یک بخش ساختمان میدان هوایی ولایت فراه و پیشنهاد وزارت دفاع ملی را جهت منظوری قرارداد انتقالات هوایی به منظور بررسی های بیشتر اعاده نمود.

گفتنی است کمیسیون تدارکات ملی تا اکنون طی ۴۷ جلسه هفته وار و ۳ جلسه فوق العاده، بیشتر از ۱۲۰۰ قرارداد را مورد بررسی قرارداده که در نتیجه حدود ۱۰۵۰ قرارداد به ارزش مجموعی حدود ۱۴۱ میلیارد افغانی منظور گردیده است.

براساس معلومات ریاست جمهوری، بالغ بر ۱۴ میلیارد افغانی در برخی قراردادها نیز صرفه جویی شده است.