کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در یک ماه گذشته!

۳۱ اسد ۱۳۹۴

imagesیک ماه از تشکیل و آغاز به کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان می گذرد و عدم اصلاح در نظام انتخاباتی باعث برگزار نشدن انتخابات مجلس شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برای حل مشکل و به قول معروف اصلاحات آوردن در نظام انتخاباتی، حکومت وحدت ملی بعد از مدتها بحث و مذاکره، این کمیسیون را تشکیل داد تا باشد راه برای انتخابات پارلمانی باز شود.

حالا یک ماه از کار این کمیسیون می گذرد و به گفته مسوولان در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، در این مدت، کارهایی برای برگزاری انتخابات شایسته انجام شده است.

شاه سلطان عاکفی، رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که در مدت یک ماه گذشته، اعضای این کمیسیون به هفت ولایت در زونهای مختلف سفر کرده و با اقشار مختلف مردم دیدار کرده اند.

به گفته وی، در این سفرها، نظرات ۱۵۰۰ تن از شورای علما، شوراهای ولایتی، شوراهای صلح، دانشجویان، استادان دانشگاه، فعالین جوانان و زنان و احزاب سیاسی گرفته شده است که هرکدام از آنها نظرات خاص خود را داشتند.

عاکفی اظهار داشت که با ۵۰۰ تن در کابل نیز دیدار کرده و نظرات آنها را گرفته اند که در آن رهبران جهادی، بزرگان قومی و سیاسی نیز شامل بوده اند.

بر اساس معلومات منبع، نظر تمام اشتراک کننده گان، برگزاری انتخابات بهتر و سالم، تامین امنیت انتخابات سراسری، توجه بیشتر به احزاب سیاسی، توجه بیشتر به زنان و سهم آنها در انتخابات بوده است.

اما منبع تصریح کرد که خواست بیشتر و مهمتر اشتراک کننده گان در نظرات، تعیین سرنوشت ۲۱ میلیون کارت رایدهی و نحوه برخورد با متخلفین انتخابات دوره های گذشته بوده است که از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خواسته شده تا به صورت جدی به این موارد توجه کرده و رسیده گی کند.

به باور وی، در کشوری که ۳۰ میلیون نفوس داشته باشد، تکنسینهای انتخابات معتقدند که ۱۳ میلیون واجد رای وجود دارد؛ در حالی که ۲۱ میلیون کارت رایدهی توزیع شده باشد، پس باید تقلب شده و این امر موجب نگرانی است.

در عین حال، شاه سلطان عاکفی افزود که تمام نظرات جمع شده در سفر اعضای کمیسیون در یک گزارش ۳۰۰ صفحه ای ترتیب شده که بعد از غور و بررسی به ریاست جمهوری ارسال می شود که در آن جوابگو بودن کمیسیون های انتخاباتی از دیگر مواردی است که باید به صورت جدی به آن رسیده گی شود تا راهی برای جوابگو بودن کمیسیون های انتخاباتی باز شده و مشخص شود.

وی عدم پاسخگویی کمیسیون های انتخاباتی را دلیلی برای پیگیری نشدن متخلفین انتخابات گذشته دانست که بارها مشکلات فراوانی در انتخابات به وجود آورده است.

عاکفی اظهار داشت که آنها بعد از ارائه گزارش کاری یک ماه در طول ۱۰ روز آینده به ریاست جمهوری از حکومت می خواهند تا جزاهای معین برای تخلفات انتخاباتی در قانون اساسی پیش بینی شود و ارگانهای عدلی و قضایی بر اساس آن بتوانند با متخلفین و یا مجرمین برخورد کنند.

گفتنی است که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخابات، ایجاد شده و در ۳۱ سرطان سال روان، آغاز به کار نمود.

اصلاح ،

انتخاباتی،

کمیسیون،

نظام


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed