کمیته گزینش شرایط عضویت در کمیسیون های انتخاباتی را اعلام کرد

۱۰ جدی ۱۳۹۴

انتخابات افغانستانکمیته گزینش پس از انتخاب رئیس و سخنگوی این نهاد، اطلاعیه ای را صادر کرده است که براساس آن کسانی که علاقمند برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی هستند، می توانند ثبت نام نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیته گزینش در اولین نشست خود امروز (۱۰ جدی) رئیس و سخنگوی این نهاد را انتخاب کرد.

براساس یک رای گیری داخلی  این نهاد “دین محمد گران” به عنوان رئیس کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی تعیین شد.

اطلاعیه کمیته گزنیش قرار ذیل است:

به تأسی از حکم فقرۀ(۱) مادۀ سوم و فقرۀ(۱) ماده بیستم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، قرار است فهرست نامزدان اعضای کمیسیون های انتخاباتی، از سوی کمیته گزینش، تهیه و به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد گردد.

شرایط عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، بر اساس حکم مادۀ فقرۀ(۳) مادۀ بیستم قانون متذکره، عبارتند از:

۱- داشتن تابعیت تنها افغانستان

۲- داشتن تحصیلات عالی حد اقل لسانس

۳- داشتن اهلیت، شهرت نیک و تجربه کاری حد اقل پنج سال در ادارات دولتی و غیر دولتی

۴- تکمیل حد اقل سن ۳۵ سالگی

۵- عدم محکومیت به جنایات ضد بشری و جنایت

۶- عدم عضویت در احزات سیاسی حین تصدی وظیفه

– اسناد تحصیلی متقاضیان باید به تصدیق وزارت تحصیلات عالی، و اسناد سوابق کاری شان، به تصدیق ادارۀ مربوطه باشد.

– تحصیلات عالی متقاضیان عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید در علوم حقوقی و فقهی باشد.

واجدین شرایط میتوانند از تاریخ ۱۲ جدی ۱۳۹۴ الی ۲۲ جدی ۱۳۹۴ از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعد از ظهر فورم های ثبت نام را دریافت، تکمیل و ضمیمه اسناد ذکر شده به شمول کاپی تذکرۀ تابعیت، به دارالانشای کمیتۀ گزینش تسلیم نمایند.

فورم های ثبت نام در دارالانشای کمیتۀ گزینش، واقع ساختمان ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری قابل دسترسی می باشد.

انتخابات

پارلمانی

شرایط

عضویت

کمیته د

گزینش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed