کمک ۹ میلیون دالری جاپان به افغانستان

سازمان بین المللی مهاجرت و حکومت جاپان توافقنامه ای را با اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امضا کرده اند که براساس آن جاپان در بخش مدیریت حوادث طبیعی، افغانستان را حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به دنبال رویداد های طبیعی و کشته و زخمی شدن صدها تن در چندین ولایت افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت و حکومت جاپان تصمیم گرفته اند که دولت افغانستان را در راستای کاهش حوادث طبیعی کمک نمایند.

جاپان توافقنامه ای را  بمنظور تطبیق و تقویت پروژه های کاهش خطرات حوادث طبیعی در ساحات که  در معرض خطرات حوادث طبیعی قرار داردند با اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امضا کرده است.

این پروژه به ارزش ۹.۹ میلیون دالر امریکایی کمک جاپان، طی ۳۶ ماه آینده، توسط سازمان بین المللی مهاجرت به ادامه فعالیت موجود در همکاری باحکومت در جهت کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی در ولایات هرات، فاریاب، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار، بامیان، هلمند، و کابل تطبیق خواهد شد.

افغانستان یکی  از کشورهای عمده در معرض خطرات حوادث در آسیای جنوبی است که شاهد حوادثی طبیعی چون زلزله ، سیلاب ها، خشکسالی ، لغزش زمین، طوفان ریگ و برفکوچ ها می باشد.

براساس ارزیابی های سازمان ملل متحد نشان میدهد که همه ساله ۲۵۰۰۰۰ افغان توسط حوادث طبیعی متأثر می شوند، تخریب خانه ها و سرپناه ها در واقعات حوادث طبیعی از سال ۲۰۰۸ به این طرف سالانه بیشتر از ۲۳۰۰۰ تن را بطور اوسط بیجاشده اند.

 در جریان این پروژه ظرفیت اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در سطح ملی، ولایتی و محلی نیز ارتقأ خواهد یافت.

ریچارد دانزیگر رییس هیات ماموریت و نماینده خاص سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که با تمویل سخاوتمندانه کشور جاپان، این نهاد بین المللی قادر خواهد شد تا تلاش های خویش را در جهت کمک به  جوامع افغان برای امادگی و احیأ در برابر حوادث طبیعی مخرب و ویرانگر توسعه دهد.

سازمان بین المللی مهاجرت از سال ۲۰۰۸ میلادی بدین سو بیشتر از یک میلیون جمعیت متاثر شده از حوادث طبیعی و بیجا شدگان را در افغانستان مساعدت نموده است.