کمک7میلیون افغانی مردم قندهار به آسیب دیدگان بدخشان

۱۸ ثور ۱۳۹۳

مردم ولایت قندهار به ارزش هفت میلیون افغانی به آسیب دیدگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در شمال کشور کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمک به ارزش هفت میلیون افغانی شامل مواد غذایی می باشد که امروز (پنجشنبه) به ولایت بدخشان انتقال می باید.

این کمک با ایجاد یک کاروان تحت نام کمک های مردم قندهار (موسسه خیریه شادمن گام) به 300 خانواده آسیب دیده ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در حال انتقال به ولایت بدخشان است.

قرار است تا یک ساعت دیگر این کمک هااز قندهار توسط موسسه خیریه شادمن گام به ولسوالی ارگو ولایت بدخشان برسد.

ارگو

بدخشان

قندهار

کمک

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.