کمک 50 میلیون دالری بانک جهانی به کشور

۶ قوس ۱۳۹۲

قرار است بانک جهانی بخاطر بهبود وضعیت اقتصادی، 50 میلیون دالر را به کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بانک جهانی روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد این مبلغ با هدف حمایت از تلاش های دولت افغانستان به منظور دسترسی بهتر شرکت های خرد و متوسط این کشور به اعتبارات تصویب شد.

در این بیانیه آمده است : این کمک از طریق مراکز حمایت از سرمایه گذاری و تامین اعتبار افغانستان در اختیار شرکت های خرد و متوسط قرار خواهد گرفت.

رابرت سوم، نماینده بانک جهانی در کشور گفت: این شرکت ها با کمک این اعتبار می توانند موجب کار آفرینی و رشد اقتصادی شوند.

وی افزود در مجموع هدف از ارائه چنین کمکی ، افزایش رشد اقتصادی ، کاهش نابرابری ها و بهبود وضع معیشت مردم افغانستان است.

50 میلیون

افغانستان

اقتصادی

بانک

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.