کمک ۲۲ میلیون دالری جاپان به افغانستان

2D9A7237براساس یک تفاهمنامه کشور جاپان ۲۲ میلیون دالر را برای برنامه های انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تفاهمنامه کمک ۲۲ میلیون دالری جاپان به افغانستانم روز یکشنبه میان “صلاح الدین ربانی” وزیر امور خارجه و “هیروشی تاکاهاشی” سفیر جاپان در کابل به امضا رسید.

در محفل امضای این تفاهمنامه وزیر امور خارجه کشورمان گفت: “جاپان یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان طی یک و نیم دهه اخیر بوده است.

به گفته وی جاپان پس از توافقات بن در عرصه های مختلف در بازسازی کشور مان سهم فعال، مؤثر و برجسته داشته است.

او گفت: امروز سند کمک بلاعوض نقدی ۲۲ میلیون دالری جاچان را که از طریق بودجه افغانستان برای توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور در بخش های مورد نیاز و ضروری به مصرف می رسد، امضا شد.

همچنین سفیر جاپان مقیم کابل طی سخنان کوتاهی، اظهار امیدواری کرد تا حکومت وحدت ملی در افغانستان از این کمک به صورت درست در حل مشکلات مالی خویش و تطبیق پروژه های انکشافی به نفع مردم افغانستان استفاده نماید.