کمک ۱۰۰ میلیون دالری هند به افغانستان

سفارت هندوستان در کابل امروز (سه شنبه ۸ اسد) با امضای قرار دادی به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی، تعهد و ادامه همکای های اقتصادی اش را با افغانستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، امر سینا سفیر هند در کابل گفت که ما از امروز، به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر برای تمویل پرو‍ژه های کوچک روستایی متعهد هستیم.

وی از ادامه همکاریهای متقابل دوستانه با مردم وحکومت افغانستان خبرداده افزود:« هرچند این پروژه ها کوچک ومحلی خواهند بود ولی از اینکه اولویت بندی در اختیار مردم محل و در کل در اختیار مردم افغانستان است، خیلی ها مفید ارزیابی میشود».

قرار است این کمک صد میلیون دالری هند، برای چهار سال به منظور تطبیق ۶۰ پروژه انکشافی در ولایت های سرحدی افغانستان به مصرف برسد.

سینا در ادامه گفت :« ما افغانستان قوی، دارای اقتصاد پایدار و انکشاف یافته میخواهیم و خواهان انکشاف اقتصادی افغانستان هستیم».

این نشست که در وزارت اقتصاد برگزار شده بود عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور مساعدت های مالی هند به افغانستان را موثر و مفید خوانده گفت که در سال ۲۰۰۵ نیزهند ۲۰ میلیون دالر به افغانستان مساعدت کرد.

به گفته ارغندیوال بخش اول قرار داد امروزی به ارزش ۱۴.۳ میلیون دالر آغاز میشود ومتباقی رقم تعهد شده در جریان چهار سال آینده از طریق حکومت افغانستان تطبیق خواهند شد.

کمک یاد شده برای تمویل پروژه های روستایی در حوزه معارف، صحت،‌ احیا و انکشاف دهات و کار وامور اجتماعی تخصیص داده شده است.

از جمله ۶۰ پروژه تایید شده از سوی سفارت هند ۱۵ پروژه انکشافی از طر یق وزارت معارف، ۱۶ پروژه انکشافی از طریق وزارت صحت، ۲۱ پروژه از طریق وزارت احیا وانکشاف دهات و ۲ پروژه توسط وزارت کار و امور اجتماعی تطبیق خواهند شد.

فاروق وردک وزیر معارف کشور نیز  در این نشست خبری، کمک های هند به بازسازی افغانستان را صادقانه تعریف کرده میزانموثریت پروژه های یادشده را خوب پیش بینی میکند.

وزیر معارف گفت:« هدف از کمک های هند به افغانستان همانا انکشاف بشری میباشد».

به باور آقای وردک بهترین بازسازی؛ بازسازی بشری هر جامعه است و از این رهگذر تاسیسات زیربنایی یک جامعه قابلیت بازسازی پایدار را کسب میکند.

به گفته وردک از جمله ۱۶۰ پروژه پیشنهادی وزارت معارف به حکومت هند، تنها ۱۵ پروژه تایید شده و جانب افغانستان انتظار دارد که متباقی پروژه های پیشنهاد شده در حوزه معارف نیز تایید و پذیرفته شوند.

هند یگانه کشوری است که طی دوازده سال گذشته به شکل بیطرفانه و با حسن نیت به قضایای افغانستان نگاه کرده و مساعدت این کشور نیز عاری ازهرگونه مداخله در امور افغانستان پنداشته میشود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *