کمک یک میلیونی فرانسه در بخش ارتقای ظرفیت

۱۱ عقرب ۱۳۹۲

سفارت فرانسه در کابل تفاهمنامه کمک “یک میلیون یورو” را در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان با وزارت مالیه کشور امضاکرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس این تفاهمنامه درحدود 50 تن ازماموران ارشد خدمات ملکی افغانستان در مدت سه سال آینده شامل برنامه های آموزش ارتقای ظرفیت خواهند شد.

مصطفی مستور معین وزارت مالیه کشور با ابراز قدردانی از همکاری مالی و نظامی فرانسه در افغانستان گفت که کمک یاد شده در چوکات معاهده دوستی که 27 جنوری 2012 میان روسای افغانستان وفرانسه به امضا رسیدبود، صورت گرفته و در تطبیق این پروژه انستیتوت ملی اداره فرانسه؛ نقش اساسی بازی خواهد کرد.

مستور در مراسم عقد این قرار داد گفت« روابط دوستی افغانستان وفرانسه به سال 1922 برمیگردد، لیسه های استقلال وملالی نشانه های از روابط دوستانه فرانسه با مردم اافغانستان میباشند.

او گفت: دولت فرانسه در 12 سال گذشته در بخش های صحت، زراعت، مصونیت اجتماعی، آبرسانی، امنیتی وزیربنایی افغانستان را کمک های شایانی کرده است».

همچنین جین میشل مارلود سفیر فرانسه در کابل میگوید که کشورش متعهد به کمک های مالی وتخنیکی به افغانستان است و این کمک ها پس از امضای معاهده دوستی میان افغانستان وفرانسه وسیعتر و اطمینانی تر شده است.

وی افزود« تقویت اداره های ملکی افغانستان درنشست توکیو یکی از بحث های جدی بود، بنا براین ما افغانستان را درتقویت اداره های خدمات ملکی همکاری میکنیم و در این مورد چاره جز اشتراک تجربیات خود ما نداریم، ما میخواهیم از طریق انستیتیوت ملی فرانسه ماموران خدمات ملکی افغانستان را در بهبود کارهای شان همکاری کنیم».

این درحالیست که افغانستان یکی از فاسد ترین کشورهای جهان در فساد اداری تثبیت شده و همکاران ودونر های بین المللی را جع به کمک های مالی که در برابر افغانستان متعهد اند، سخت نگران هستند.

ارتقا

ظرفیت

فرتنسه

کمک

مالیه

یک میلیون یورو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.