کمک وزارت احیا و انکشاف دهات به مکاتب جوزجان

۲۰ ثور ۱۳۹۶

وزارت احیا و انکشاف دهات به مکاتبی که در اثر بارندگی های اخیر در ولایت جوزجان آسیب دیده اند، خیمه توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرد که نظر به وضعیت بد صنف های درسی و تقاضای مردم محل، ریاست انکشاف دهات ولایت جوزجان این کمک را انجام داده است.

این کمک که شامل چندین خیمه می باشد با هزینه 240 هزار افغانی خریداری شده و در ساحه های تعیین شده در مکتب متوسطه لب‌جر خراسان، بکاول و پروژه اِل- در شهر شبرغان نصب شده است.

براساس معلومات منبع از این کمک ها بیشتر از 300 شاگرد از مکان آموزشی مستفید شده اند.

جوزجان

خیمه

شبرغان

کمک به مکاتب

وزارت احیا و انکشاف دهات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.