اسد ۱۵, ۱۳۹۹

کمک های بین المللی برای آوارگان سوری در جیب هاشمیون

سیبدکتور مضر زهران در نامه ای از سوی ائتلاف معارضه ی اردن به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، با اشاره به فساد پادشاه اردن گفت: ملت اردن از اشغالگری هاشمیون رنج می برند. اشغالگری ای که جز آزادگان را به زندان نمی اندازد و جز از فاسدان و غارتگران اموال عمومی دفاع نمی کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زهران سازمان های حقوق بشر و عفو بین الملل را از غارت کمک های بین المللی برای آوارگان سوری توسط خانواده ی حاکم در اردن هشدار داد و افزود: مالیاتی که مردم شما می پردازند، به ملکه رانیا، برادر وی مجدی الیاسین و دایی وی جمال راسخ پرداخته می شود.

زهران همچنین تاکید کرد حکومت اردن –آنچه آن را اشغالگری هاشمیون خواند– بیش از ۴۰ شخصیت اردنی جوان از فعالان معارضه را به قتل رسانده است.

معارضه ی اردن، مجدی الیاسین را یکی از رئوس فساد در کشور به شمار می آورد. ثروت برادر ملکه ی اردن بیش از ۳ میلیارد دالر برآورده شده است، این تنها آماری است که در آن ارزش مصادره ی زمین های عشائری در مناطق بنی حسن، بنی صخر، الحویطات، احراش (جنگل های) عجلون و احراش عمان غربی به آن اضافه نشده است.