کمک به نیروهای یمنی با عنوان ” سپاس نصرالله”

۱۸ حوت ۱۳۹۴

کاروان کمکهای مردم یمن برای نیروهای ارتش + فیلممردم روستای “ذی سحر” در ولایت ذمار یمن، کاروانی از کمک های نقدی و غذایی را تحت عنوان “سپاس نصرالله” برای پشتیبانی از ارتش یمن و کمیته های مردمی فرستادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای ستادیِ اعزامِ این کاروان تاکید کردند علت انتخاب این نام برای کاروانِ کمک های نقدی و غذایی، اعلام وفاداری به سید حسن نصرالله و قدردانی از رهبر مقاومت است که در قبال مظلومیت ملت یمن، موضع گیری شرافتمندانه داشت و نسبت به تجاوزی که ضد این ملت صورت می گیرد رویکردی ثابت داشت.

بر اساس اعلام وبگاه انصار الله، محمولۀ این کاروان، شامل مبالغ مادی، مهمات نظامی و مواد غذایی است که برای پشتیبانی از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در جبهه های مختلف بحرین ارسال شد.

مسؤولان این کاروان تاکید کردند هیچ گونه کوتاهی و غفلت پذیرفتنی نیست و پایداری، تا پاکسازی یمن از شر متجاوزان و مزدورانِ آنان ادامه خواهد یافت.

اعلام وفاداری

خاورمیانه

سپاس نصرالله

کمک به نیروهای یمنی

محمولۀ این کاروان

مواد غذایی

موضع گیری

نیروهای ستادیِ اعزامِ این کاروان تاکید کردند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed