اسد ۲۳, ۱۳۹۹

کمک به نیروهای یمنی با عنوان ” سپاس نصرالله”

کاروان کمکهای مردم یمن برای نیروهای ارتش + فیلممردم روستای “ذی سحر” در ولایت ذمار یمن، کاروانی از کمک های نقدی و غذایی را تحت عنوان “سپاس نصرالله” برای پشتیبانی از ارتش یمن و کمیته های مردمی فرستادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای ستادیِ اعزامِ این کاروان تاکید کردند علت انتخاب این نام برای کاروانِ کمک های نقدی و غذایی، اعلام وفاداری به سید حسن نصرالله و قدردانی از رهبر مقاومت است که در قبال مظلومیت ملت یمن، موضع گیری شرافتمندانه داشت و نسبت به تجاوزی که ضد این ملت صورت می گیرد رویکردی ثابت داشت.

بر اساس اعلام وبگاه انصار الله، محمولۀ این کاروان، شامل مبالغ مادی، مهمات نظامی و مواد غذایی است که برای پشتیبانی از نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در جبهه های مختلف بحرین ارسال شد.

مسؤولان این کاروان تاکید کردند هیچ گونه کوتاهی و غفلت پذیرفتنی نیست و پایداری، تا پاکسازی یمن از شر متجاوزان و مزدورانِ آنان ادامه خواهد یافت.