کمک از خارجی ها برای جلوگیری از کشتار مردم بیگناه

1934427رئیس جمهور از تمام رهبران جهان خواست تا برای جلوگیری از کشتار مردم بیگناه توسط تروریستان، با حکومت و مردم افغانستان همکاری لازم داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور شام دیروز (۲دلو) در دومین روز از سفر به سوئیس، با نمایندگان کشورهای مختلف و مسؤلین نهادهای بین المللی در شهر داووس دیدار کرد.

در جریان این دیدارها، رئیس جمهور با پروفیسور کلاوس شواب مؤسس و رئیس اجرائیه مجمع اقتصاد جهانی، تورن بیری رئیس کمیته امور دفاعی کانگرس امریکا و آقای کیم رئیس بانک جهانی، بحث و گفتگو کرد.

رئیس جمهور غنی در این دیدارها در خصوص جلب کمک ها و گسترش همکاری های بیشتر صحبت کرده و توجه مسؤلین نهادهای بین المللی و رهبران جهانی را بخاطر قربانی های مردم افغانستان، جلب نمود و از آنان خواست که در زمینه جلوگیری کشتار مردم بیگناه توسط گروه های تروریستی و جنگ تحمیل شده بالای مردم افغانستان همکاری نمایند.

در عین حال، رئیس جمهور به انکشاف اقتصادی افغانستان و فرصت های موجود سرمایه گذاری در این راستا اشاره کرده و سرمایه گذاران را تشویق کرد تا در بخش های مختلف به ویژه در زمینه صحت و انرژی در افغانستان سرمایه گذاری نمایند.