کمکهای مالی قطر و ترکیه به حزب موتمر و منصف مرزوقی در تونس

خبرنگار خبرگزاری آنادلو در تحلیل روابط ترکیه و تونس طی یکسال گذشته مدعی شد روابط نزدیک ترکیه با احزاب سیاسی تونس خصوصا

خبرنگار خبرگزاری آنادلو در تحلیل روابط ترکیه و تونس طی یکسال گذشته مدعی شد روابط نزدیک ترکیه با احزاب سیاسی تونس خصوصا حزب موتمر و منصف المرزوقی(رئیس جمهور پیشین) موجب افزایش حضور ترکیه در این کشور گردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حمایت‌های مالی ترکیه از حزب موتمر و منصف المرزوقی باید بیش از گذشته ادامه داشته باشد و آنکارا نباید اجازه دهد قطر و عربستان مجددا هم پیمانان ترکیه را با پرداخت‌های بیشتر به خودش جذب نماید.

در این گزارش تحلیل خبرنگار انادولو مدعی شده است که منصف از المرزوقی در صدد ایجاد صندوق مالی در کشور سوئیس برای حمایت از کادرهای سیاسی در تونس است.