برنامه تبلیغاتی نامزدان از طریق فیس بوک و تویتر

29 دسامبر 2013

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برنامه های تبلیغاتی نامزدان ریاست جمهوری را قبل از آغاز کمپاین رسمی، از طریق فیس بوک و تویتر آزاد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نامزدان انتخابات می توانند از طریق فیس بوک و تویتر کمپاین نمایند و هیچ گونه محدودیت در برنامه های تبیلغاتی نامزدان از طریق فیس بوک و تویتر وضع نمی کند.

به گفته نورمحمد، نامزدان حق دارند پیش از آغاز کمپاین رسمی از طریق فیس بوک و تویتر به نفع خود تبلیغات نمایند، اما آنان حق ندارند پیش از آغاز کمپاین انتخابات با استفاده از رسانه های تصویری، صوتی و چاپی برنامه های شان را برای مردم تشریح نمایند.

همچنین کمیسیون انتخابات گفته است، راه اندازی محافل و نشست ها به هدف کمپاین برای نامزدان مشخص پیش از آغاز این روند نیز تخطی از قانون انتخابات تلقی خواهد شد.

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نیز هشدار داده است، با آن عده از نامزدان انتخابات که قبل از آغاز رسمی برنامه های تبلیغاتی از سوی کمیسیون کمپاین کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

قرار است کمپاین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سر از تاریخ 13 دلو آغاز شود و همچنین  نامزدان انتخابات شورا های ولایتی در سیزدهء حوت برنامه های تبلیغاتی شان را آغاز خواهند کرد.

نور محمد نور، به رادیو آزادی گفته است که اگر کدام کاندید یا طرفداران آنها از امکانات دولتی سوء استفاده کنند، این در حقیقت یک تخطی حساب می شود.

 بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی موظف است تا به تمام تخطی ها و شکایات مربوط به انتخابات رسیده گی کند.

انتخابات

برنامه تلیغاتی

قانون انتخابات

کمیسیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.