کمتر از یک ماه انتظار برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح

۱۸ دلو ۱۳۹۴

12648052_1022912201103233_501921964_n

گروه هماهنگی چهارجانبه در اخیر ماه فبروری تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان را تعیین کرده و از تمام گروه های طالبان خواسته است تا به گفتگوهای صلح بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سومین دور نشست گروه هماهنگی چهارجانبه با حضور نماینده گان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، ایالات متحده امریکا و جمهوری مردم چین، دیروز در اسلام آباد برگزار شد.

در این نشست، اعزاز احمد چودری معاون وزارت امور خارجه پاکستان، میزبان این نشست بود، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امورخارجه افغانستان، ریچارد جی اولسن نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و دینگ شی جون فرستاده ویژه چین برای افغانستان ریاست هیئت های دیگر را به عهده داشتند.

گروه هماهنگی چهارجانبه در این نشست، روی نقشه راه به توافق رسیدند که بر اساس آن، مراحل و گام های روند گفتگوهای صلح را مشخص می سازد.

این گروه با تاکید بر اینکه پیامد روند گفتگوهای صلح باید همراه با پایان خشونت و برقراری صلح پایدار در افغانستان باشد، به جستجوی راه ها برای برگزاری هرچه زودتر گفتگوهای مستقیم صلح با گروه های طالبان پرداخت.

در این راستا، نماینده گان هر چهار کشور تاکید کردند که تا پایان فبروری ۲۰۱۶ (اواسط ماه حوت) تاریخ گفتگوهای مستقیم تعیین شود.

در عین حال، اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه، تمام گروه های طالبان را به گفتگوهای صلح فرا خواندند.

همچنین تصمیم گرفته شد تا دور چهارم مذاکرات چهارجانبه به تاریخ ۴ حوت ۱۳۹۳ خورشیدی در کابل برگزار شود که احتمال دارد تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح نیز در این نشست تعیین شود.

افغانستان

امریکا

چین

خاورمیانه

صلح

ظالبان

گفتگو

نشست چهارجانبه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed