کشمکش ها بر سر بودجه 1393 ادامه دارد

۱۹ جدی ۱۳۹۲

بودجه مالی سال 1393 افغانستان به یک موضوع جنجالی میان حکومت و پارلمان تبدبل شده و این وضعیت جامعه مدنی را نیزبه نگرانی واداشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان بودجه سال 1393 را نا متوازن خوانده ابراز نگرانی میکند که دراین بودجه برخی از پروژه های مهم ملی از دید دورنگهداشته شده اند.

طرح بودجه ملی سال 1393 از سوی مجلس نمایندگان به دلیل نبود توازن در آن رد شده است.

سید ناصر موسوی سخنگوی شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانستان در یک نشست خبری درکابل گفته که پروژه جاده گردندیوال که هفت ولایت مرکزی افغانستان را با کابل وغرب کشور وصل میکند از اهمیت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بالای برخوردار است، در بودجه انکشافی سال آینده به آن پرداخته نشده است.

موسوی افزود« پروژه جاده گردندیوال که یکی از پروژه های مهم ملی افغانستان است کابل را با غرب کشور وصل میکند حد اقل 400 کیلومتر کوتاه تر از مسیری است که کابل را از طریق جنوب کشوربه غرب کشورمتصل میسازد.

از طرف دیگربا آغار کار دراین پروژه به هزاران تن شامل کارشده ده ها هزارتن دیگر غیرمستقیم از مزیت های دوامدار اقتصادی این پروژه کسب منفعت خواهند کرد.»

به عقیده آقای موسوی مسولان امور در حکومت افغانستان با این پروژه که اکثرا از مناطق شیعه نشین ومحروم افغانستان میگذرد تبعیض آمیز برخورد میکنند.

وی همچنان از 13% بودیجه 440 میلیارد افغانیگی سال 1393 به کود های احتیاطی اختصاص یافته است نیز ابراز نگرانی میکند.

آقای اسدالله جعفری عضو مجلس بزرگان نیز از کم کاری حکومت مرکزی در حوزه افغانستان مرکزی انتقاد کرده باور دارد که در مورد پروژه گردندیوال بی توجهی صورت گرفته است.

نادر شاه بحر عضو مجلس نماینده گان ازولایت غور توازن میان ولایات را تبعیض گونه خوانده میگوید « در بودیجه سال 93 به برخی از ولایت ها بیش از 100 میلیون دالر بودیجه انکشافی داده شده است در حالیکه برای برخی از ولایت های دیگر 13 میلیون دالر منظور شده است.»

او شاکی است که برای پروژه مهم وبزرگی چون گردندیوال 5 میلیون دالر در نظرگرفته شده است درحالیکه این پروژه بیش از 500 میلیون دالر بودیجه نیاز دارد.

حمیده اکبری عضومجلس نماینده از ولایت میدان وردک نیز بودیجه انکشافی 93 را خلاف ارزش های ملی خوانده از حکومت تقاضا دارد که در مورد تعادل وتوازن بودیجه میان ولایات وپروژه های مهم ملی تجدید نظر کند.

اما میگوید که وزارت مالیه وعده سپرده است که درحدود 150 میلیون دالر از کمک های استرالیا برای جاده گردندیوال جذب خواهد شد ولی وی نگرانی دارد که این بودیجه نیز بدلیل کم کاری وزارت فواید عامه به سال آینده انتقال کند ویا لغو شود.

1393

افغانستان

بودجه

پارلمان

جامعه مدنی

رد بودجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.