کشف ۳ ذخیره گاه سلاح و مهمات شبکه حقانی در ولایت پکتیا

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در عملیات های جداگانه در مربوطات ولایت پکتیا در شرق کشور، سه ذخیره گاه سلاح و مهمات مربوط به شبکه حقانی در این ولایت کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقداری زیاد سلاح و مهمات در این سه ذخیره گاه جاسازی شده بود تا از آن به هدف حملات تروریستی در ولایت پکتیا استفاده شود.

از این ذخیره گاه ها یک میل دهشکه، دو میل زیکویک، دو میل هاوان معه ۲۳ فیر مرمی آن، ۵۰  حلقه بمب ضد وسایط وپرسونل،  ۱۳  فیر مرمی راکت انداز، ۵ فیر مرمی طیاره، ۶۰ عدد بطر ی شارت کننده بمب، ۱۰ بسته لین شارت کننده بمب، ۱۲  کیلو گرام مواد انفجاری و ۲  پایه مخابره تاکی واکی بدشت آمده است.

این سلاح و مهمات به منظور انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی جاسازی شده بود که با کشف و ضبط آن از انجام چندین عملیات های تروریستی شبکه حقانی در ولایت پکتیا جلوگیری بعمل آمده است