کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات در میدان وردک

ریاست عمومی امنیت ملیدر نتیجه عملیات منسوبین امنیت ملی، یک مخفیگاه سلاح و مهمات در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این عملیات در مربوطات ولسوالی جلریز راه اندازی شده بود.

ریاست امنیت ملی نیز امروز (۷دلو) با نشر خبرنامه ای می گوید که در این عملیات ویژه، یک مخفیگاه سلاح و مهمات مربوط به شورشیان طالب کشف شده است.

به اساس معلومات، در این مخفیگاه، ۴۸ فیر مرمی توپ ۷۵ ملی متری، ۴۵ فیر مرمی ۱BM همراه با ۳۶ عدد سرگلوله آن، ۱۳ عدد مرمی توپ ۸۲ ملی متری، ۱۵ عدد ماین هاوان و ۴ کیلوگرام مواد انفجاریه موجود بوده است.

ریاست امنیت ملی می گوید که تروریستان قصد داشتند از این سلاح و مهمات، بر ضد وسایط ملکی و نظامی دولتی در شاهراه کابل ـ غزنی استفاده کنند.

این در حالی است که دو روز پیش نیز سه مخفیگاه سلاح و مهمات در ولسوالی ازره ولایت لوگر به دست نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده بود.