کشف یک ذخیره گاه مواد انفجاری در قندهار

۳۱ حمل ۱۳۹۳

پولیس در ولایت قندهار یک ذخیره گاه مواد انفجاری مربوط شورشیان طالب را در این ولایت کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مواد بدست آمده شامل ۸۲ حلقه ماین ، ۲۵ ریموت ماین ، ۱۰۰۰ فیرمرمی دهشکه و مقداری وسایل که از آن در ساخت وساز ماین های کنار جاده استفاده می شود، می باشد.

این مواد از مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار کشف وبدست آمده است.

براساس معلومات وزارت امور داخله، این جنگ افزار و مواد انفجاری مربوط به شورشیان طالب بوده و آنان داشتند که از این مهمات در حملات تخریبی و دهشت افگنی در ولایت قندهاراستفاده نمایند.

در پیوند به این جنگ افزار تاهنوز فردی بازداشت نشده است اما تحقیقات پولیس ملی در این مورد به گونه جدی جریان دارد.

افغانستان

پولس

داخله

مهمات

مواد انفجار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.