کشف یک ذخیره گاه بزرگ سلاح و مهمات طالبان در لوگر

۲۴ قوس ۱۳۹۴

مهمات2ماموران ریاست عمومی امنیت کشور یک ذخیره گاه بزرگ سلاح و مهمات مربوط گروه تروریستی طالبان را در لوگر کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ذخیره گاه بزرگ سلاح و مهمات گروه تروریستی طالبان در ولسوالی “ازره” ولایت لوگر کشف شده است.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، از این ذخیره گاه یک میل زیکویک معه صد ها فیر مرمی آن،  یک میل گرینوفف ۱۵  فیر مرمی راکت RPG7 معه ۱۶ عدد پتاقی، ۶  فیر مرمی راکت وسط، ۶  قبضه بم دستی، ۳۰  عدد سرگلوله سکر،۱۰۴  عدد سرگلوله هاوان و مقداری باروت، مواد انفجاری و صد ها فیر مرمی سلاح های ثقیله و خفیفه مختلف النوع را بدست آمده است.

امنیت

سلاح

لوگر

مهمات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed