کشف یک جلیقه انتحاری و 2 عدد بمب در لوگر

۲۰ دلو ۱۳۹۲

موظفین امنیت ملی در لوگر، یک جلیقه انتحاری و 2 عدد بمب خود ساخت بوشکه یی را در این ولایت کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک عدد جلیقه انتحاری دوحلقه بمب خود ساخت بشکه یی، 60 کیلوگرام مواد انفحاریه ویک فیرمرمی BM1 که به شکل شارتکی در قریه الوزی بابوس مرکز ولایت لوگر جهت برهم زدن پروسه کمپاین انتخابات جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که این بمب ها توسط تروریستان دریک مخفیگاه جاسازی گردیده بود اما در یک عملیات خاص مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی کشف وبدست آمده است .

قضیه تحت تحقیق وبررسی بیشتر قراردارد .

افغانستان

امنیت

انتحاری

بمب

ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.