کشف و ضبط مواد مخدر به هزینه 51 ميليون افغانی در هرات

۱۲ سنبله ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

پوليس مبارزه علیه مواد مخدرهرات می گوید طي شش ماه گذشته با کشف و ضبط محموله های مواد مخدر از سرازيرشدن بيش از 51 ميليون افغان عوايد به جيب قاچاقچيان جلوگيري شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر يكي از عمده ترين منابع  تمويل  تروريستان وطالبان درغرب  افغانستان محسوب ميگردد.

فقيرگل مديرمبارزه با مواد مخدر فرماندهي پولیس هرات ميگويد: درجريان عمليات هاي مختلف و كشف محموله ي های خورد كلان مواد مخدر طي 6 ماه گذشته ، آنان توانسته اند تا از سرازير شدن مبلغ 51 ميليون افغان به جيب قاچاقچيان مواد مخدر درهرات جلوگيري نمايند.

وي ميگويد: براساس يافته هاي آنان ، قاچاق مواد مخدر و عوايد ناشي از آن بزرگترين منبع تمويل مخالفين مسلح دولت و گروه هاي تروريستي دركشور محسوب ميگردد.

با اين وجود مقام هاي مبارزه با مواد مخدرهرات، ازكشف وضبط حدود 2000 كيلوگرام مواد مخدر و بازداشت 200 نفر طي مدت 6 ماه گذشته خبر ميدهند.

به گفته مقامهاي پوليس هرات؛ مخالفين مسلح وتروريستان ازطريق باندهاي بين المللي مواد مخدر به صورت مستقيم تمويل ميشوند.

سمنوال فقيرگل گفت: مخالفين دولت افغانستان و گروه هاي تروريستي تسهيل كننده گان قاچاقچيان مواد مخدرمحسوب ميشوند.

به گفته اين مقام ها درهرات، دولت مركزي ميتواند با جلوگيري ازكشت وقاچاق مواد مخدر جلوفعاليت هاي گسترده مخالفين و همچنان نا امني ها را دركشور بگيرد.

ولايت هرات با دوكشور ايران و تركمنستان هم مرز است كه درگذشته يكي از مسيرهاي اصلي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر محسوب می شد.

درحال حاضر با فعاليت هاي نيروهاي ويژه مبارزه با مواد مخدردراين ولايت راه قاچاق مواد مخدر به صورت نسبي مسدود گرديده و قاچاقچيان ترجيع ميدهند محموله هايشان را از طريق مرزهاي  ولايات فراه ، نيمروز و هلمند خارج ازكشور نمايند.

کشف و ضبط مواد مخدر

مواد مخهدر

هرالت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.