کشف و ضبط مواد سازنده هیروئین در غزنی

12713999_1029692347091885_1398510842_n

پولیس ولایت غزنی، مقداری تیزاب اسید این ایدریک که از آن در ساخت هیروئین استفاده می شود را کشف و ضبط کرد.

امین الله امرخیل، فرمانده پولیس ولایت غزنی در صفحه اجتماعی اش نگاشته که این مواد دیشب از یک موتر باربری در منطقه اسفندی در شاهراه غزنی ـ زابل به دست آمده است.

به گفته وی، این مواد به شکل ماهرانه در بین بوریهای سمنت جابجا شده بود که بعد از گزارش های کشفی توسط پولیس غزنی کشف و ضبط شد.

امیرخیل گفته است که این مواد شامل ۶ بشکه تیزاب «اسید این ایدریک» است که در ساخت هیروئین و انفجارات مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع از بازداشت شخص و یا اشخاصی در پیوند به این قضیه معلومات ارائه نکرده است.