کشف مهمات باقی مانده از دوران جنگ

۱۱ قوس ۱۳۹۴

indexپولیس ولایت فاریاب به تازه گی ۲۸ فیر مرمی هاوان را از مربوطات ولسوالی قیصار کشف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تعداد مرمی هاوان، از قریه ینگی تاشقول ولسوالی قیصار توسط نیروهای کشفی پولیس ولایت فاریاب به دست آمده است.

سمونوال سیدآقا اندرابی فرمانده پولیس فاریاب می گوید که به اساس کار اپراتیفی مسوولین استخبارات، ۲۸ فیر مرمی هاوان که از زمانهای سابق در مربوطات قریه ینگی تاشقول ولسوالی قیصار زیر خاک پنهان شده بود، را کشف و ضبط کردند.

به گفته وی، موجودیت مهمات انفجار ناشده و ماین هایی که توسط طالبان جاسازی شده است، خطر جدی برای شهروندان محسوب میشود.

در عین حال اندرابی از ایجاد و تشکیل گارنیزیون شهری در میمنه خبر داده و افزود که این کار برای تامین هرچه بیشتر امنیت و جلوگیری از واقعات و حوادث در مرکز ولایت می باشد.

بر اساس معلومات منبع، گارنیزیون متشکل از نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی ایجاد شده و به کار آغاز می کند.

امنیت،

فاریاب،

مهمات،

هاوان،

واقعات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed