کشف دو دستگاه پرتاب راکت درکاپیسا

۲۵ جدی ۱۳۹۲

موظفین اداره امنیت ملی در کاپیسا، دو دستگاه خود ساخت پرتاب راکت ۱۲ BM همراه با 11 فیرمرمی آن را از این ولایت کشف و ضبط کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دستگاه ها از مربوطات لب دریای جمال آغه ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا که توسط تروریستان در یک مخفیگاه جابجا شده بود، بدست آمده است.

براساس خبرنامه ای امنیت ملی، تروریستان قصد داشتند تا با استفاده از این دستگاه ها میدان هوایی بگرام و دیگر تأسیسات دولتی مورد حملات راکتی قرار دهند که توسط مؤظفین امنیت ملی کشف و بدست آمده است.

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

امنیت

پرتاب

حصه اول

دستگاه

راکت

کاپیسا

کوهستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.