کشف دو جسد از ناحیه سوم توسط پولیس کابل

۵ جدی ۱۳۹۲

فرماندهی پولیس کابل جسد یک مرد و یک زن را که به صورت فجیع کشته شده اند از ساحه سینما بریکوت مربوط ناحیه سوم غرب شهر کابل بدست آورده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اجساد کشته شده شب گذشته از عقب سینما بریکوت ساحه دهمزنگ بدست پولیس افتاده است.

براساس گفته های مقامات پولیس کابل، اجساد بدست آمده یک مرد و یک زن جوان میباشد که به گونه مرموز درجای نامعلوم به قتل رسیده و اجساد آنان در داخل بوجی انداخته شده است.

این اجساد توسط پولیس فرماندهی کابل ازساحه سینما بریکوت به  طب عدلی منتقل شده است.

تاکنون هویت کشته شدگان و انگیزه قتل تثبیت شده اما بیشتر این نوع رویداد ها ناشی از فساد اخلاقی بوده است.

درپیوند به این رویداد تاکنون کسی بازداشت شده بررسی های پولیس و محاکم قضایی درزمینه آغاز شده است.

آزادی های بی مورد، تند ندادن زنان و دختر خانمها به حرف والدین و فامیل از مواردی است که همواره باعث کشته و خشونت های خانوادگی در شهر شده است.

براساس گفته های شاهدان عینی جسد خانم و مرد که از ساحه حوزه سوم پولیس کابل بدست آمده دیده می شود که این افراد جوان هستند به صورت وحشتناک به قتل رسیده اند و سپس جسد آنان به داخل بوجی به یک ساحه نسبتا آرام انداخته شده است.

جسد

دو نفر

زن و مرد

کشته شده


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.