سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

کشف خطرناک ترین مواد انفجاری در ولایت بلخ

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در جریان یک عملیات ویژه یک ذخیره گاه مواد انفجاری مربوط شبکه تروریستی حقانی را در ولایت بلخ در شمال کشور کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مواد انفجاری بدست آمده از نوع C4 است که از جمله خطرناک ترین مواد انفجاری به شمار میرود.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، این مواد از قریه مرگین تیپه ولسوالی بلخ ولایت بلخ کشف و بدست آورده شده است.

شبکه تروریستی حقانی پلان داشته با استفاده از این مواد انفجاری حملات انتحاری و انفجاری را در ولایت بلخ راه اندازی نماید.

با کشف این مواد انفجاری از حملات متعدد تروریستی در ولایت بلخ جلوگیری به عمل آمده است.