کشف بیش از 100 کیلوگرام مواد مخدر در قندوز

۱۹ قوس ۱۳۹۴

مواد مخدر پو در نتیجه عملیات پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت قندوز، ۱۰۹ کیلوگرام مواد مخدر از بوری های کچالو در شاهراه قندوز ـ بغلان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مقدار مواد مخدر که از نوع تریاک می باشد، شب گذشته از یک عراده موتر هینو در کمربند کیسه توپک ولسوالی علی آباد به دست آمده است.

پولیس قندوز می گوید که این موتر از ولسوالی اشکمش ولایت تخار و به هدف انتقال مواد به ولایت بغلان بارگیری شده بود که از سوی منسوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کندز کشف و ضبط شده است.

به گفته پولیس قندوز، این مواد به شکل ماهرانه در بوری های کچالو جاسازی شده بود که به اتهام آن، دو تن به شمول راننده موتر نیز بازداشت شده است.

100 کیلو

قندوز

کشف

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed