کشته های حمله انتحاری کابل شهروندان نپال بودند

kabul_647_082215082850در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل، شماری از شهروندان نپالی کشته و شماری مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حوالی ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (۳۱جوزا) یک حمله انتحاری در حوزه نهم امنیتی شهر کابل در منقطه دیسپیچری رخداد.

مقام های امنیتی وزارت امور داخله گفته اند که هدف این حمله  موتر موسسه خارجى بوده است.

هرچند رقم دقیق تلفات این رویداد تا حال مشخص نیست؛ اما گفته میشود که ۱۰ محافظ نپالی این موسسه کشته و شماری نیز زخمی شده است.

مسوولیت این رویداد را تا حال شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.