کشته شدن یک متنفذ قومی در ولایت فاریاب

۱ حوت ۱۳۹۴

37مقامات محلی ولایت فاریاب از کشته شدن یک مننفذ قومی در ولسوالی پشتونکوت این ولایت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالقدیر قدری ولسوالی پشتنوکت به رسانه گفته است افراد ناشناس شب گذشته زمانی که (حلیم بای) از مسجد به سوی خانه میرفت به وی حمله کرده و با ضربات چاقو به زندگیش خاتمه دادند.

گفته میشود حلیم بای یکی از بزرگان قومی منطقه بوچه ولسوالی پشتونکوت فاریاب بوده است.

ولسوال پشتونکوت افزود که تحقيقات در مورد اين رويداد جريان دارد تاکنون کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده است.

فاریاب،

قومی،

کشته،

متنفذ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed