کشته شدن یک قوماندان پولیس محلی در ننگرهار

مخالفان مسلح قوماندان پولیس محلى ولسوالى بتى کوت ولایت ننگرهار را به قتل رساند.

مخالفان مسلح قوماندان پولیس محلى ولسوالى بتى کوت ولایت ننگرهار را به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کاتب قوماندان پولیس محلى ولسوالى بتی کوت ولایت ننگرهار حوالى ساعت ٩:٠٠ صبح امروز در منطقۀ فارم سه، در نتیجۀ حمله مسلحانۀ مخالفین مسلح کشته شده است.

به گفتۀ مقامات محلی، در این حمله دو فرد ملکى جراحت برداشته و به نزدیکترین شفاخانه منتقل گردیده که وضعیت صحى شان خوب خوانده شده است.

مخالفین مسلح، تاکنون در مورد این اظهار نظری نکرده اند.