سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

کشته شدن عضو شورای صلح میدان وردک در کابل

مقامهای ولایت میدان وردک تایید کرده‌اند که یک عضو شورای عالی صلح این ولایت در شهر کابل به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شده است.

Mawlawi-Salihمقامهای ولایت میدان وردک تایید کرده‌اند که یک عضو شورای عالی صلح این ولایت در شهر کابل به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،سید محمد هوتک، عضو شورای ولایتی صلح میدان وردک و همچنان خطیب یک مسجد در منطقۀ چهل‌تن ولسوالی پغمان کابل بوده‌است.

اقای هوتک پس از ادای نماز از مسجد به طرف خانه در حال حرکت بوده که افراد مسلح ناشناس بالایش حمله کرده‌اند.

او باشندۀ ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک و از پنج‌سال یه این‌ طرف عضو محلی شورای عالی صلح در این ولایت نیز بوده‌است.

حیات الله حیات، والی میدان وردک به خاطر کشته‌ شدن یک عضو شورای صلح این ولایت اظهار تاثر کرد.

تا کنون انگیزۀ این حمله مشخص نیست و مسؤولان امنیتی می‌گویند بررسی در مورد آن جریان دارد.