کشته شدن دو زن و دو مرد به جرم فعل زنا در غرب شهر کابل

قتل در کابلچهار نفر در داخل یک خانه مسکونی در منطقه قلعه ناظر دشت برچی از مربوطات حوزه سیزدهم در غرب شهر کابل به قتل رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو زن و دو مرد جوان شامل کشته شده های هستند که برای انجام فعل زنا در این خانه گردهم آمده بودند.

با این حال مقامات در فرماندهی پولیس کابل با تائید این خبر گفته اند که براساس اسناد و شواهد این دو زن و دو مرد به جرم انجام فساد اخلاقی قتل رسیده اند.

شماری از مردم که در این منطقه زندگی می کنند مدعی هستند در خانه ی که قتل صورت گرفته حدود چهار ماه قبل به کرایه داده شده بود و یک شخص آرام و مسکین به نظر می رسید.

با این حال مردم محل می گویند این افراد توسط اقارب شان به جرم انجام فعل زنا و مراسم شراب خواری به قتل رسیده اند.

همچنین پولیس کابل اعلام کرد که چهار تن در رابطه به رویداد بازداشت شده و تحقیقات را از نزد آنان آغاز نموده است.