کشته شدن بیش از ۱۰۰ هراس افگن

kabul-troopsدر نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در چندین ولسوالی کشور، ۱۰۳ هراس افگن کشته شده و مقداری سلاح و مهمات نیز به دست آمده است.

به گزراش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت دفاع ملی، این عملیات در جریان روزهای گذشته در ولسوالی سنگین راه اندازی شده بود.

خبرنامه می افزاید که در این عملیات که به منظور سرکوب مخالفین مسلح و تامین امنیت در مربوطات ولسوالی سنگین راه اندازی شده بود، ۴۵ تن از مخالفین مسلح کشته، ده ها تن زخمی و مقداری سلاح و مهمات بدست آمده است.

در خبرنامه آمده است که به نیروهای امنیتی در این عملیات، کدام تلفاتی وارد نشده است.

در عین حال، وزارت امور داخله نیز با نشر خبرنامه ای از کشته شدن ۵۸ هراس افگن خبر داده است.

در این خبرنامه آمده است که این هراس افگنان در جریان عملیات در مربوطات ولایت های ننگرهار، نورستان، کندز، فاریاب، جوزجان، بلخ، کندهار، پکتیکا، بادغیس و هلمند کشته شده اند.