کشتار هدفمند داعش در افغانستان!

۱۹ جدی ۱۳۹۵

حملات انتحاری، انفجاری، گروهی، ماین های کنار جاده، سربریدن ها، تیرباران کردن ها، جنگ ها، اسیر کردن ها، گروگان گرفتن ها و صدها موارد دیگر، روزانه در سرزمینی به وسعت و نام افغانستان اتفاق می افتد.

تا بیشتر از دو سال پیش تمام این موارد به طالبان مسلح ارتباط داده می شد و این گروه نیز بخش اعظم آن را به عهده گرفته و حتی در مورد نوعیت و جزئیات آن خبرنامه نشر می کرد.

اما از حدود دو سال پیش، ورق برگشته و کشتار و برنامه ها نیز به سمت و سویی دیگر سوق داده شده و هدف آن نیز تغییر کرده است.

دیگر نوعیت حملات هدفمند در افغانستان تغییر کرده است، هدف نیز در کنار نوعیت، رنگ دیگر گرفته است.

حالا دیگر طالبان مسلح تنها معطوف جبهات جنگ در ولایت های مختلف هستند و تنها حملاتی از سوی آنها مورد تائید قرار می گیرد که نیروهای امنیتی، خارجی، مقام های دولتی، سیاسی و اعضای شورای ملی هدف قرار گرفته باشند.

در خلال حملات اینگونه که طالبان مسلح مسوولیت آن را به عهده می گیرند، نوعی حملات نیز در اماکن مقدس به ویژه مساجد صورت می گیرد و در عین حال، مراسم مذهبی را هدف قرار می دهد که طالبان مسلح نیز به مانند رهبران حکومت به تقبیح آن می پردازند و خود را از این حملات «بری الذمه» می دانند.

این حملات در یک ترفند خاص از سوی گروه تکفیری و تروریستی داعش تائید می شود و این گروه تروریستی مسوولیت آن را به عهده می گیرد.

این گروه تروریستی بعد از آن مسوولیت حملات بر اماکن و مراسم مذهبی و قومی خاص را به عهده گرفت که مظاهره کننده گان جنبش روشنایی بدون در نظر گرفتن هشدار گارنیزیون کابل و در عین حال، بدون حضور چشمگیر نیروهای امنیتی، در چوک دهمزنگ کابل مورد حمله شدید قرار گرفته و شمار زیادی با خون دست و پا زدند.

بعد از این حمله که با تقبیح طالبان مسلح و مسوولیت پذیری گروه تروریستی داعش همراه شد، حملات بر مراسم مذهبی از جمله محرم حسینی (ع) در شب عاشورا در کارته سخی و روز عاشورا در بلخ و بعد از آن در اربعین در مسجد باقرالعلوم و انفجار در مسجد اما محمد باقر در هرات صورت گرفت که گروه تروریستی داعش مسوولیت آنها را به عهده گرفت.

در آخرین مورد از کشتار و حملات هدفمند، هشت کارگر معدن از قوم هزاره و باشنده ولایت دایکندی در ولسوالی تاله برفک ولایت بغلان تیرباران شدند که گروه تروریستی داعش بازهم مسوولیت آن را به عهده گرفت.

بعد از این حملات، کارشناسان، علما، سیاسیون و در اندک مواردی حکومت اظهار داشتند که گروه تروریستی داعش با این اعمال هدفمندشان به دنبال رسیدن به اهدافشان هستند.

اما اهداف گروه تروریستی داعش از این گونه حملات و کشتار هدفمند چیست؟

با توجه به اتفاقات افتاده گروه تروریستی داعش به دنبال دو هدف عمده است:

اول اینکه این گروه تروریستی در تلاش است تا حضورش را در بخش های بیشتری از کشور هویدا بسازد و به همین دلیل کوشش دارد تا رویدادهای اتفاق افتاده در هر گوشه و کنار کشور را به عهده بگیرد.

از این کار گروه تروریستی داعش می خواهد تا خود را به عنوان قدرتی برای حضور در روند افغانستان و از سوی دیگر تهدیدی برای کشورهای همسایه آن معرفی کند.

این هدفی است که گروه تروریستی داعش بعد از ظهورش در عراق، به دنبال آن بود.

اما در این بین، هدف دیگر گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تکفیری مانند آن در انجام حملات وحشیانه و ضد انسانی بر علیه یک قوم خاص در کشور، ایجاد تفرقه و نفاق بین مذاهب و مردم همیشه برادر افغانستان است.

این گروه ها به دنبال آن هستند که با ایجاد تفرقه های مذهبی، «آب را گِل آلود کرده و ماهی بگیرند» و به هدف عمده شان که ناآرامی های دایمی است برسند.

اما مردم افغانستان با توجه به اینکه سالها در سنگرهای مشترک بر علیه دشمنان کشور ایستاده اند، پی به اهداف شوم گروه های تکفیری به مانند داعش برده اند و اجازه نمی دهند که آنها به هدفشان نایل شوند.

این گفته زمانی ثابت شد که در هر حادثه دلخراشی و وحشیانه ای که داعش مسوولیت آن را به عهده گرفت، مردم از همه اقوام و مذاهب به نکوهش آن پرداختند.

تفرقه مذهبی

گروه تروریستی داعش

ناکام

هدفمند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.