کسانی که به کشتار ادامه میدهند در مذاکرات صلح جای ندارند

222محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن حمله انتحاری امروز در کابل تاکید کرده است گروهای که به کشتار مردم بی گناه و خشونت ادامه می دهند در مذاکرات صلح نزد حکومت افغانستان جایگاه ندارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صبح امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیک فرودگاه بین المللی کابل شماری از افراد بیگناه به شمول کودکان کشته و زخمی شدند.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تاثر عمیق از وقوع حمله انتحاری مذکور گفت، گروهای که به کشتار مردم بی گناه و خشونت ادامه می دهند در مذاکرات صلح نزد حکومت افغانستان جایگاه ندارند.

رئیس جمهور کشور یکبار دیگر تصریح نمود، آنانیکه سلاح خود را به زمین نگذاشتند و به جنگ علیه مردم عام ادامه میدهند، حکومت افغانستان تا زمان محو و نابودی  شان علیه آنان مبارزه خواهد کرد.

 رئیس جمهور کشور حمله به جان مردم بیگناه و عام را خلاف هر دین و آئین دانسته، تاکید نمود که این چنین حملات به هیچ عنوان دشمنان مردم افغانستان را به اهداف شان نائل نمی کند.

رئیس جمهور غنی به تمام مسؤلین مربوط دستور داد تا تسهیلات لازم را جهت تداوی مجروحین حادثه روی دست گیرند و از هیچ نوع تلاش در زمینه دریغ ننمایند.