کرزی: کمک های بریتانیا در بخش زیربنایی متمرکز شود

۹ عقرب ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهور کشورمان در دیدار با مقامات بریتانیا، خواستار کمک های آن کشور بیشتر در بخش پروژه های زیر بنایی افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حامد کرزی در یک سفر پنج روزه که وارد لندن شده با خانم جستن گرینینگ وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا دیدار کرد.

در این دیدار هر دو جانب در مورد روابط میان دو کشور و تعهدات و همکاری های بریتانیا به افغانستان در پروژه های انکشافی، بحث و تبادل نظر کردند.

خانم جستن گرینینگ وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا گفت که کشورش سالانه بیشتر از ۲۰۰ میلیون دالر را تا سال ۲۰۱۷ با افغانستان کمک خواهد کرد.

وی گفت که ما علاقمند هستیم تا بیشتر در عرصه های که برای دولت افغانستان اولویت دارد، کمک و مساعدت نماییم.

حامد کرزی خاطر نشان کرد که کمک های بریتانیا به افغانستان بیشتر در پروژه زیر بنایی از جمله معارف، تحصیلات عالی، تجارت، زراعت، انرژی برق و سرک سازی متمرکز شود.

در این دیدار هر دو جانب روی اهمیت پروژه های اقتصادی میان افغانستان و پاکستان نیز صحبت کردند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که به هر اندازه که صلح و ثبات در منطقه بیشتر گردد، به همان اندازه امکانات تطبیق سریع پروژه های انکشافی میسر می شود

همچنین رئیس جمهور  با علیا الیزابت دوم ملکه بریتانیا در قصر باکینگهام دیدار کرد و و دو جانب در ارتباط به روابط دو جانبه و اوضاع منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند.

بریتانیا

رکمک

زیر بنا ها

کرزی

متمرکز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.