کرزی: نیروهای خارجی به طالبان کمک میکنند

۲۰ میزان ۱۳۹۲

رئيس جمهور کرزی در اظهارات تازه اش بارديگر نيروهای خارجی را به کمک به طالبان متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،حامد کرزی در گفتگو با شبکه تلويزيونی بی بی سی گفت: بسياری از مردم افغانستان معتقدند نيروهای خارجی کمک هايی به طالبان می کنند و اين کمکها عامل تقويت اين گروه شده است.

کرزی با اشاره به دريافت گزارشی از فرماندار ولايت سرپل بين غزنين و قندهار گفت، براساس اين گزارش چندی پيش در منطقه ميزان در روستايی به نام حاتم چرخبالهای ناتو محموله هايی را در منطقه ای فراتر از دسترس دولت افغانستان به زمين انداختند که ما در حال بررسی آن هستيم.

رييس جمهورکرزی گفت: اگر چنين محموله هايی در منطقه ی انداخته می شود که دولت و نيروهای افغان حضور ندارند،اين به چه معنا است.

کرزی در پاسخ به سوالی درباره علت شريک نامطمئن ناميدن اوباما به وی گفت: آنها مرا يک شريک نامطمئن ناميدند زيرا در جايی که از ما انتظار همراهی داشتند با آنها همراهی نکرديم.

وی آنها از ما می خواستند زمانی که غيرنظاميان کشته می شوند،سکوت اختيار کنيم،اما اين امکانپذير نيست زيرا وظيفه ما دفاع از مردم افغانستان است.

حامد کرزی گفت: فعاليت ناتو تاکنون منجر به رنجش بسياری از مردم افغانستان و تلفات زيادی شده و دستاوردی به همراه نداشته است زيرا امنيت در کشور برقرار نشده درحاليکه ما خواهان برقراری امنيت کامل در کشور هستيم .

رييس جمهوريافغانستان همچنين درباره انتخابات سال آينده رياست جمهوری اين کشور گفت:من نمی توانم بگويم چه کسی در انتخابات برنده می شود زيرا اين مردم افغانستان هستند که تصميم خواهند گرفت.

وی تصريح کرد: پس از اتمام دوره رياست جمهوری اصلا نگران امنيت خود نيستم و مطمئنا در افغانستان خواهم ماند.

امریکا

امریکایی ها

خارجی ها

طالبان

کرزی

متهم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.