مبارزات انتخاباتی،گام مهم در تحکیم ثبات افغانستان است

۱۷ دلو ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان، مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را گام مهم  در تحکیم ثبات و تقویت مردم سالاری در افغانستان خوانده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در بیانیهء پانزده روزه رادیویی خویش از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری ابراز خرسندی نموده، آنرا گام مهم  در تحکیم ثبات و تقویت مردم سالاری در افغانستان خوانده است.

رئیس جمهور اهمیت کمپاین های انتخاباتی را در تشویق مردم برای استعمال رای شان به هدف تامین  ثبات بیشتر و آینده مترقی و مرفه کشور مهم خوانده، خطاب به کاندیدان گفته است: ما به  تمام شهروندان اطمینان داریم که شما طوری کمپاین خواهید کرد که در آن وحدت ملی تقویت شده و باعث خرسندی و تشویق بیشتر مردم برای اشتراک آنها در انتخابات می گردد.

حامد کرزی در این بیانیه رادیویی تاکید کرد که مردم افغانستان آرزو دارند که کاندیدان ریاست جمهوری و همکاران شان طرح ها، برنامه ها و نظریات شانرا برای آبادی و رفاه بیشتر کشور به مردم ارائه کرده و از طریق توضیح و تشریح برنامه های شان رای بدست آورند.

رئیس جمهور کرزی با اشاره به دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان گفته است که مردم در سراسر کشور به کاندیدان مورد نظر شان رای دادند و این بار نیز برای سومین مرتبه به پای صندوق های رای رفته و عملاً مردم سالاری را به تجربه می گیرند.

رئیس جمهور در اخیر این بیانیه رادیویی تاکید کرد که اصل مردم سالاری این است که در نظریات و استعمال رای فرق و تفاوت نظر وجود دارد و هر شخص به کاندید مورد نظر خود رای میدهد، اما این اختلاف نظر هیچگاهی نباید به مخالفت شخصی مبدل شود و ما باید برادری و وحدت خود را قوی حفظ کنیم.

1393

افغانستان

انتحاباتی

انتخابات

حامد

رای

کاندیدان

کرزی

مبارزات

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.