کرزی با هیات کانگرس امریکا دیدار کرد

۱۳ عقرب ۱۳۹۲

رئیس جمهور کرزی در ملاقات با هیات کانگرس امریکا در کابل گفت، زمانیکه مردم افغانستان خود را در همکاری درازمدت با امریکا مصئون و کشور شانرا امن بیابند، میتوانند بهترین همکار ایالات متحده باشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کرزی شام روز گذشته با هیات کانگرس ایالات متحده امریکا تحت ریاست آدم کنزنگر عضو کمیسیون روابط خارجی کانگرس امریکا، در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد.

آقای کرزی در این دیدار خاطرنشان کرد اگر مردم افغانستان مطمین شوند که سند امنیتی و دفاعی باعث امنیت و مصونیت شان میشود و حاکمیت ملی افغانستان احترام میشود، آماده خواهند بود که این سند را به امضا برسانند.

در این ملاقات سفیر امریکا درکابل نیز حضور داشت، دو طرف در مورد مسایل مختلف مطرح شده میان دو کشور بشمول سند همکاری های درازمدت ستراتیژیک، سند همکاری های امنیتی و دفاعی با ایالات متحده و اوضاع منطقه بحث و گفتگو نمودند.

هیات کانگرس امریکا در مورد سفر اخیر شان به پاکستان نیز به رئیس جمهور کرزی معلومات داد و تاکید کردند که برداشت ما از ملاقات ها با مقامات پاکستانی این بود که آنها امروز اهمیت همکاری با افغانستان را درک کرده اند.

با این حال رئیس جمهور کرزی ملاقات خویش با صدراعظم پاکستان در نشست سه جانبه لندن را مثبت خواند و آنرا یکی از بهترین ملاقات ها با جانب پاکستانی دانست و ابراز آرزومندی کرد که حمله بر رهبر طالبان پاکستانی فضای همکاری برای موفقیت پروسه صلح در افغانستان و پاکستان را خدشه دار نسازد.

حامد کرزی تاکید کرد که حمله بر حکیم الله محسود در وقت مناسب صورت نگرفت، اما امیدواریم که در نتیجه آن تلاشهای صلح صدمه نبیند.

رئیس جمهور  همچنان تاکید کرد که ما آرزو داریم روابط میان دو کشور با دیدار صدراعظم پاکستان از کابل تحکیم بیشتر یابد.

حامد کرزی گفت صدراعظم جدید پاکستان بر شگوفائی اقتصاد و رفاه پاکستان تاکید میکند و این کار بدون دوستی و همکاری صادقانه با افغانستان تضمین شده نمی تواند.

هیات کانگرس امریکا تاکید کرد که ما خواهان همکاری درازمدت با افغانستان هستیم و میخواهیم پس از سال 2014 نیز همکار خوب افغانستان بمانیم. این هیات همچنان از پیشرفت های نیروهای امنیتی افغانستان تقدیر نموده آنرا چشمگیر خواند.

در مورد همکاری های درازمدت میان افغانستان و ایالات متحده، رئیس جمهور تاکید کرد که افغانستان و امریکا به هدف تامین امنیت هر دو کشور به همکاری ستراتیژیک با همدیگر نیاز دارند.

حامد کرزی سند همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا را به منفعت هر دو کشور خواند، اما تاکید کرد که برای ما مصئونیت و امنیت مردم افغانستان در اولویت قرار دارد و هرگاه مردم افغانستان مطمین شوند که این سند باعث امنیت و مصونیت شان میشود و حاکمیت ملی شان احترام میشود، آماده خواهند بود که این سند را به امضا برسانند.

رئیس جمهور تاکید کرد که توقع مردم افغانستان از همکاری درازمدت با امریکا تامین امنیت و مصونیت آنهاست. وی گفت زمانیکه مردم افغانستان خود را در این همکاری مصئون و کشور شانرا امن بیابند، میتوانند بهترین همکار ایالات متحده باشند.

امریک

پکستان

طابلان

کابل

کانرس

کرزی

ملاقات

هیات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.