کرزی دستور انتقال مسئولیت هابه حکومت آینده را صادرکرد

حامدکرزی در جلسه روز دوشنبه کابینه به وزرا دستور داد تا مطابق برنامه تدوین شده، زمینه انتقال مسئولیت ها را به رئیس جمهور و حکومت آیندهء کشور فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور خطاب به وزرا گفت که حمایت و همکاری همه جانبه با رئیس جمهور و حکومت آینده کشور از وظایف ملی همه کارمندان دولت می باشد.

حامد کرزی افزود که بیگانه گان می خواهند تا افغانستان یک دولت ضعیف باشد و آنان کماکان در پی ایجاد نا امنی و تفرقه در کشور ما باشند.

وی تصریح کرد که قدرت و توانایی مردم ما در طول تاریخ این سرزمین در وحدت و یکپارچگی ما بوده است. این وظیفه و مسئولیت همه ما می باشد تا در راه سربلندی بیشتر مردم افغانستان در آینده نیز مساعی لازم را مبذول داریم.

 رئیس جمهور کشور تاکید داشت که قوام دولت نه تنها موجب تقویت کشور و رفاه مردم ما خواهد شد، بلکه نخبگان سیاسی کشور بیشتر از دیگران از آن مستفید خواهند گردید.

رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد که همه ما باید از تجارب تلخ، آواره گی ها و مهاجرت های گذشته در کشور های همسایه، درس بگیریم و در تقویت رئیس جمهور و حکومت آینده خویش، در اتحاد و اتفاق تلاش نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *