کرزی از سفرسه روزه سریلانکا به کشور برگشت

۱۶ حوت ۱۳۹۲

حامد کرزی رئیس جمهوری کشورکه بنابر دعوت مهیندا راجاپاسکا رئیس جمهور سریلانکا، در راس یک هیات عالی رتبهء دولتی عازم کولمبو پایتخت آنکشور گردیده بود، بعد از ظهر روز جمعه به کشور برگشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورکشورمان بعد از ظهر روز 5 شنبه در اقامتگاه اش در شهر کولمبو با شماری از مسئولین رسانه های داخلی و خارجی و مراکز تحقیقاتی، دیدار کرد.

رئیس جمهور  در این دیدارها در مورد حقوق بشر در سریلانکا و اهمیت حقوق بشر در افغانستان گفت: صلح زندگی بهتر و حقوق انسان ها را ضمانت می کند، جنگ تمام جاده ها را به طرف تخطی حقوق بشر سوق میدهد، به هر اندازه که صلح در کشور ما باشد به همان اندازه ثبات و امنیت و حفاظت از حقوق بشری مردم ما فراهم می گردد.

کرزی افزود به این لحاظ از دید و تجربه افغانستان باید به طور قطعی به حقوق شهروندان ما توجه صورت گیرد، زیرا افغانستان روزانه شاهد تخطی حقوق مردم خویش بوده که این عمدتاً به سبب جنگ و پیامد های ناگوار آن است.

حامد کرزی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و کنار رفتن برادرش گفت که از اینکه برادرم از کاندیداتوری خود کنار رفت یک کار نیک است. من وی را تشویق کردم که کنار رود. حالا به وی تعلق دارد که به نفع کدام کاندیدی کنار میرود و یا صرف از کاندیداتوری خود صرف نظر می کند.

وی خاطرنشان کرد  من فکر می کنم که کنار رفتن وی از کاندیداتوری در انتخابات، عدم مداخلات خارجی ها در انتخابات را کمک خواهد کرد.

کرزی با اشاره به انتخابات سال ۲۰۰۹ گفت خوب به یاد دارید که در آن مداخلات زیادی از طرف خارجی ها صورت گرفت و به همین دلیل من از برادرم خواستم تا از کاندیداتوری اش صرف نظر کند و با این کارمی خواهم دیگر بهانهء خارجی ها برای مداخله در انتخابات وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد که در انتخابات کدام کاندید دلخواه ندارد و شماری اندک کاندیدان که وجود دارد، همهء آنها را می شناسد و در حکومت همرای وی کار کرده اند و با آنان دیدار های نیز داشته است.

رئیس جمهور افزود: من برای شان آرزوی نیک دارم. برای من دستآورد بزرگ و بهترین میراثی که بجا می ماند، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان است، انتخاباتیکه مردم افغانستان با رای شان رئیس جمهور آینده را تعیین کنند. هر کسیکه توسط مردم افغانستان انتخاب گردید، رئیس جمهور من منحیث یک شهروند افغانستان، نیز می باشد.

حامد کرزی در دیدارش با رسانه های سریلانکا در مورد اینکه از رئیس جمهور آینده کشور چه می خواهد گفت که من به رئیس جمهور آینده زمانیکه قدرت را بدست گرفت در مورد ۱۲ سال گذشته و کوشش هایم و موفقیت ها و عدم موفقیت هایم معلومات خواهم داد. من به رئیس جمهور بعدی از آنچه ما انجام داده ایم مشوره خواهم داد که در کدام قسمت ها اشتباه کرده ایم و چگونه وی این اشتباهات را تکرار نکند.

حامد کرزی در مورد خروج نیروهای بین المللی پس از سال ۲۰۱۴ از افغانستان و روابط افغانستان با کشور های جهان، گفت که ما می خواهیم با تمام جهان دوست باشیم بخصوص با غرب و می خواهیم با آنان دوست باشیم و با آنها روابط ستراتیژیک داشته باشیم.

او گفت ما می خواهیم با آنها بهترین روابط را داشته باشیم. یگانه چیزیکه ما خواستار آن شده ایم این است که این روابط باید صلح را در افغانستان بیآورد، بخاطریکه اگر شما می خواهید با کشور دیگری روابط ایجاد کنید، این مسئله با مقداری از توقعات نیز همراه می باشد، توقعات ما برگشت صلح و ختم خشونت در افغانستان می باشد.

رئیس جمهور افزود که امریکا به طور کامل از افغانستان نمی رود، اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی به امضا برسد، تعداد محدود آنان در افغانستان باقی می مانند. تمام کاندیدان ریاست جمهوری گفته اند که زمانیکه رئیس جمهور شدند، موافقتنامه امنیتی را به امضا می رسانند.

افغانستانم

انتخابات

سریلانکا

سفر

سه روزه

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.